Kościół augsburski

Jednym z największych kościołów, które powstały po XVI wieku był kościół augsburski, był on popularny głównie w Austrii oraz w Niemczech. Z tego też powodu warto wspomnieć, iż odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych kwestii oraz tematów może być niezwykle ważne. Był to jeden z tych odłamów, które powstały bezpośrednio po pierwszej reformacji w XVI wieku. Prezentował on proste poglądy, aby odejść od sakramentów, które nie są przewidziane w piśmie świętym oraz przywrócić ubogość w kościołach i wśród księży.
Rozłam ten w kościele zapoczątkował Marcin Luter przedstawiając swoje tezy na drzwiach jednej z katedr. Zapoczątkowało to rozłam w całej europie co do panującej religii. Z pewnością odpowiednie przedstawienie tego tematu pomoże nam zrozumieć, co miało wpływ na powstanie tych religii. To w głównej mierze gnuśność hierarchów kościoła i odejście od pisma świętego sprawiło, iż wprowadzili znaczne zmiany, gdy idzie o całą procedurę, wygląd kościołów, kwestie finansowania etc.
Do chwili obecnej jest on niezwykle popularny i ma wiele wspólnego z religią katolicką.