Dlaczego kościół traci wiernych?

Z pewnością hipokryzja niektórych kościelnych odstrasza niektóre osoby do kościoła. Mym zdaniem, to że kościół ma poważne problemy z pedofilią etc. to tylko szczegół. Prawdziwym powodem dlaczego kościół traci wiernych jest zwiększenie stopnia zamożności społeczeństwa. W tym wypadku ludzie nie czują potrzeby uczestniczenia w jakiejkolwiek wspólnocie, gdyż nie czują zagrożenia. Gdy idzie o zagrożenie to nie czują go ze strony zagrożenia przemocą, jak i też zagrożenia ze względu na pewne niedogodności https://ledolux.pl/oprawy-przemyslowe-liniowe-oswietlenie-przemyslowe-led/ jak np: głód, powodzie, pożary etc. Z tego też powodu ludzie myślą, że są samowystarczalni. Jest to niestety poważny błąd, gdyż w tym wypadku zrywamy z naszą przeszłością.
Niestety, ale w większości przypadków to właśnie kościoły odgrywały największą rolę w historii tego świata. Co więcej, warto wspomnieć, iż odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych zagadnień może być niezwykle ważne. Utrata wiernych to wciąż problem, który niestety z roku na rok narasta. Z tego też powodu w europie zachodniej kościoły są po prostu wyprzedawane. Jest to problem, gdyż tracimy naszą wiarę oraz często też kulturę. Polska przez lata była określana jako przedmurze chrześcijaństwa, które miało obronić nas przed zalewem obcych, w szczególności przybyszów ze wschodu. W miarę sił udawało się odeprzeć różnego rodzaju najazdy, co czyniło nas niezwykle silnymi na arenie międzynarodowej. Tego typu przypadku są związane także z religią, gdyż byliśmy zawsze na granicy różnego rodzaju religii. Jeśli zatracimy religię, to być może zostanie w przyszłości wyparte przez inne, albo po prostu przez inne wartości.
Pominąć już można fakt przestrzegania postanowień, które prezentuje kościół katolicki to duże znaczenie ma także to, iż wiele osób na swój własny sposób rozumie tego typu postanowienia, które zostały nakazane przez religię. Niestety, ale proces ten z roku na rok będzie nabierał coraz to większego rozpędu.