Dlaczego młodzi ludzie odchodzą od kościoła?

Wiele młodych osób zdaje się odchodzić od kościoła, jest to szczególnie widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę ilość osób, które z jednej strony uczestniczy we mszach oraz ich wiek. Niestety, ale w większości osób są to osoby w podeszłym wieku. Jest to trend, który ciężko będzie już odwrócić, a losy kościoła zostały już zapewne przesądzone. Niestety, w negatywny dla niego sposób. Z czasem coraz to więcej osób zaczyna chodzić do kościoła, ale nie sądzę aby była to, aż tak duża liczba. W europie zachodniej w zasadzie wszystkie kościoły są już likwidowane i są poważne problemy z wiernymi. Z pewnością zmiany cywilizacyjne spowodowały to, iż mamy poważne problemy z wiarą. Z tego też powodu za każdym razem należy w odpowiedni sposób podejść do tego tematu i starać się go zrozumieć na każdej płaszczyźnie.
Przy zrozumieniu tego założenia będziemy w stanie zaprezentować wszystkie z tym związane kwestie oraz zagadnienia dla wielu osób. Warto też wspomnieć, tłumacz przysięgły holenderskiego iż gdy idzie o sam kryzys wiary to jest on bezpośrednio związany z naszym życiem, który w znaczny sposób zmieniło się od tego, co spotkało naszych ojców, czy też inne osoby. Przy prawidłowym przedstawieniu tego zagadnienia będzie w stanie zrozumieć, iż zmiany naszego stylu życia bezpośrednio wpłynęły na odwrót wiernych. Ponadto, sama obłuda kościoła wpłynęła w znaczny sposób na próbę odpowiedniego odejścia młodych osób. Młodzi widzą także nieszczerą wiarę wśród ich rodziców i innych osób, które tym samym świadczą na niekorzyść kościoła. Niestety, ale tego typu obserwacje wpłynęły w negatywny sposób na sam odbiór kościoła oraz boga. Wiele osób wprost deklaruje, że po prostu nie wierzy w boga, a kościół jest dla niego symbolem ciemnogrodu.
Z pewnością jest to problem, gdyż przez wieki kościół był miejscem, w którym mogło się oprzeć wiele osób. Był to stabilny element, ponadto także był to po części element naszej kultury, który niestety, ale zanika.