Kalwiniści pochodzą od Jana Kalwina, która zapoczątkował tą religię w ramach reformacji w XVI wieku. Była to bezpośrednia odpowiedź na panujące poglądy w ówczesnej europie oraz negatywny rozwój kościoła. Tym samym, zmianie uległy także ich główne założenia - początkowo kościoła katolickiego, a potem odłamu jego, czyli kościoła kalwińskiego - jako jednego oświetlenie zewnętrzne z odłamów reformacyjnych. Tym samym warto wspomnieć, iż podstawą tego kościoła było to, że twierdzili że każdy człowiek jest predystynowany do określonych rzeczy. Nawet bieda była tłumaczona przeznaczeniem, gdyż wedle nich tak miało po prostu być.
Z pewnością był to negatywny aspekt tej religii, która de facto wciąż jest niezwykle Kominki Rzeszów popularna w krajach niemieckich oraz Austrii. Mym zdaniem, jest to niezwykle krzywdzące spojrzenie, gdy idzie o większość społeczeństwa. Wiele osób stara się coś osiągnąć, jednakże poglądy tego typu po prostu blokują ich rozwój, gdyż każdy jest predystynowany do określonych roli. Ponadto warto wspomnieć, iż gdy idzie o prowadzone przez ich kościoły to podobnie jak sami księża są bardzo skromni. Warto też zwrócić uwagę, iż gdy idzie o wszystkie zagadnienia z tym tematem to wciąż jest wielu ich wiernych, którzy uczęszczają do tego typu kościołów na całym świecie.
Wszystkie ich sakramenty wynikają wprost z pisma świętego.