Kalwiniści

Kalwiniści pochodzą od Jana Kalwina, która zapoczątkował tą religię w ramach reformacji w XVI wieku. Była to bezpośrednia odpowiedź na panujące poglądy w ówczesnej europie oraz negatywny rozwój kościoła. Tym samym, zmianie uległy także ich główne założenia - początkowo kościoła katolickiego, a potem odłamu jego, czyli kościoła kalwińskiego - jako jednego z odłamów reformacyjnych. Tym …

Jak zostać kapłanem

Niestety, ale jest to bardzo trudna oraz długa droga. Poczynając już od samego początku to trzeba udać się do seminarium, aby pobierać tam odpowiednie nauki. Następnie też trzeba przyjąć święcenia kapłańskie, aby móc zostać kapłanem. Potem zostaniemy wyznaczeni do określonej parafii, która w ten sposób będzie mogła pomóc nam w zrozumieniu potrzeb wiernych. Niestety, ceowniki …

Duchowni

Obecny poziom duchownych jest na pewno lepszy, niż pod koniec XV wieku, kiedy to gnuśność duchownych doprowadziła do licznych rozłamów w kościele katolickim. Z pewnością łatwo jest usłyszeć o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach np: pedofilia, ale w skali całego kraju jest to mały odsetek. Na tyle nieduży, iż w tym wypadku nie jest to jakiś problem. …