Budowanie duchowej siły w społeczeństwie zdominowanym przez materializm

I. Duchowość jako antidotum na materializm A. Wprowadzenie do problemu materializmu społecznego W dzisiejszym społeczeństwie materializm jest powszechnie obecny. Ludzie często koncentrują się na posiadaniu i gromadzeniu dóbr materialnych, co prowadzi do wielu negatywnych skutków, takich jak pogoń za sukcesem kosztem innych wartości. W tym akapicie omówimy problem materializmu społecznego i jego wpływ na jednostki. …