Obecny poziom duchownych jest na pewno lepszy, niż pod koniec XV wieku, kiedy to gnuśność duchownych doprowadziła do licznych rozłamów w kościele katolickim. Z pewnością łatwo jest usłyszeć o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach np: pedofilia, ale w skali całego kraju jest to mały odsetek. Na tyle nieduży, iż w tym Meble kuchenne Wrocław wypadku nie jest to jakiś problem. Moim zdaniem, znacznie większych problemem jest to, że tych duchownych, którzy są teraz nie będzie miał kto zastąpić. Po prostu brak jest chętnych młodych osób do tego, aby zastąpić poprzednich duchownych. Być może będzie to odpowiedź na znacznie mniejszą liczbę chętnych młodych osób ku temu, aby wierzyć w boga, ale z pewnością nie w tym jest problem.
Prezentacja tego zagadnienia na tle wielu osób wciąż może budzić poważne problemy, w szczególności, gdy idzie o prezentacje tego jakże ważnego i skomplikowanego zagadnienia. Co więcej, trzeba też zwrócić uwagę na takie aspekty jak np: znacznie szersze możliwości duchownych w różnego rodzaju odłamach protestanckich, które nie widzą potrzeby sięgania bezpośrednio do zakazów takich jak np: celibat księży etc. Są to różnice, które są szczególnie rażące oraz widoczne przy porównywania różnego rodzaju religii oraz próby ich pogodzenia.

Zobacz stronę autora: regeneracja pomp wtryskowych