Światowe dni młodzieży

W tym roku do polski zjedzie wiele osób na światowe dni młodzieży. Będą tam modlić się oraz rozmawiać na temat wiary. Z pewnością warto wspomnieć, iż odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych zagadnień może być niezwykle ważne. Warto też wspomnieć, iż pomimo kryzysu wiary zjedzie się kilka milionów osób. Już na chwilę obecną w …

Protestantyzm

Jest to odłam religii katolickiej, który stał się popularny głównie z tego też powodu, że był odpowiedzią na negatywne zachowania wielu duchownych. Niestety, ale to właśnie owe negatywne zachowania księży w bezpośredni sposób wpłynęły na to, w jaki sposób ta religia się rozwijała. Są to kalwiniści, protestanci w Niemczech oraz w Anglii. Z pewnością odpowiednie …

Pismo święte

Jest to święta księga, która jest tożsama dla wielu religii. W tym wypadku każda z religii korzysta z tej samej księgi, ale już stosuje swoje własne procedury. Z pewnością wszelkiego rodzaju odłamy katolickie są najbliżej świętej księgi, w szczególności gdy idzie o stosowanie procedury. Mym zdaniem jest to wciąż niezwykle pouczająca lekcja, w szczególności o …

Odwrót od religii

Niestety, ale w obecnych czasach możemy zauważyć głównie odwrót od religii. Odwrót ten jest tym bardziej widoczny, iż w tego typu przypadkach religia zaczyna być marginalizowana w życiu społecznym. Jej rola jest mała, a wiele osób po prostu nie zwraca na nią w ogóle uwagi. Odpowiednie podejście do wszystkich z tym związanych zagadnień może być …

Kryzys wiary na zachodzie

Na zachodzie europy jest obecnie przeżywany duży kryzys wiary, jest on związany z rozwojem cywilizacji oraz coraz to łatwiejszym dostępem do wszystkich niezbędnych dla ludzi rzeczy. Z tego też powodu ludzie nie potrzebują już Boga, a przynajmniej taka jest ich intencja w tym wypadku. Moim zdaniem jest to zły nurt, który może doprowadzić do poważnych …

Kalwiniści

Kalwiniści pochodzą od Jana Kalwina, która zapoczątkował tą religię w ramach reformacji w XVI wieku. Była to bezpośrednia odpowiedź na panujące poglądy w ówczesnej europie oraz negatywny rozwój kościoła. Tym samym, zmianie uległy także ich główne założenia - początkowo kościoła katolickiego, a potem odłamu jego, czyli kościoła kalwińskiego - jako jednego z odłamów reformacyjnych. Tym …

Jak zostać kapłanem

Niestety, ale jest to bardzo trudna oraz długa droga. Poczynając już od samego początku to trzeba udać się do seminarium, aby pobierać tam odpowiednie nauki. Następnie też trzeba przyjąć święcenia kapłańskie, aby móc zostać kapłanem. Potem zostaniemy wyznaczeni do określonej parafii, która w ten sposób będzie mogła pomóc nam w zrozumieniu potrzeb wiernych. Niestety, ale …

Jak często przyjmować komunię świętą?

Komunia święta powinna być przejmowana co najmniej raz w roku. Jednakże najczęściej jest przyjmowana co najmniej dwa razy w roku, za pomocą świąt wielkanocnych oraz z drugiej strony za pomocą świąt bożego narodzenia. Mym zdaniem niezbędne w tym wypadku będzie zrozumienie tego, iż czym częściej przyjmujemy komunie, to tym mniej mamy na naszym sumieniu. Z …

Hostia święta

Jest to inaczej ciało Jezusa, którzy wierni przyjmują podczas mszy świętej. Jest to akt, który pozwala nam na pełne wykorzystanie mszy świętej. Mogą go wziąć tylko i wyłącznie osoby, które nie mają grzechów oraz niedawno brały udział w komunii świętej. Z pewnością przyjęcie hostii świętej może być dla nas próbą zmiany naszego życia, w szczególności …

Duchowni

Obecny poziom duchownych jest na pewno lepszy, niż pod koniec XV wieku, kiedy to gnuśność duchownych doprowadziła do licznych rozłamów w kościele katolickim. Z pewnością łatwo jest usłyszeć o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach np: pedofilia, ale w skali całego kraju jest to mały odsetek. Na tyle nieduży, iż w tym wypadku nie jest to jakiś problem. …